Vad vi gör

Så här arbetar vi

 

BOX bygger flerbostadshus. Vi utför också om-, till- och nybyggnad av industrifastigheter, köpcentrum, kontor etc.

PROJEKTUTVECKLING

 

Vi bistår med projektutveckling där målet är att ta fram underlag för en optimal detaljplan, eller då detaljplan finns och byggnationen måste anpassa sig till den. Med lång erfarenhet och kompetens kring systemlösningar, möjligheter och begränsningar samt hur olika val påverkar tid och ekonomi kan vi tillföra stort värde för kunden. Tillsammans med kreativa och professionella konsulter vågar vi titta utanför boxen, ifrågasätta och ha projektresultatet i fokus.

 

PROJEKTERING

 

Projektets resultat blir inte bättre än kvalitén på de ritningar och beskrivningar som upprättas under projekteringen. Projekteringens resultat kan, å andra sidan, inte bli bättre än den samlade kompetens och samarbetsförmåga som finns inom gruppen, eller teamet.

Av de, självklara, anledningarna sätter vi ihop team med stor kompetens som ofta har arbetat ihop tidigare vilket gör att var och en vet vad som förväntas.

Vi arbetar med VDC (Virtual Design and Construction) där vi använder 3D- modeller för att se till att projekteringsresultatet blir samordnat och välritat. Alla i teamet ska känna sig nöjda och stolta över projekteringsresultatet.

 

PROJEKTFÖRBEREDELSER

 

Under projekteringen startat också arbeten med planering och förberedelser. Tidplaner, APD-planer och inköpsberedning arbetas fram. Genom vårt arbetssätt med VDC och 3D-modellering får vi fram mängder som underlättar kalkylering och beställning av material. Även APD-planer görs som som dynamiska modeller för att underlätta planeringen av projektets samtliga skeden.

För att alla ska ha samma målbild och få förutsättningar att genomföra projektet på bästa sätt genomför vi alltid en serie av startmöten och teamövningar med alla som kommer att vara involverade i projektet.

 

PRODUKTION

 

Projekten och produktionen är det viktigaste för oss på BOX. Platschef och projektingenjör har båda varit aktiva under projektering och projektförberedelser. Produktionstidplan och projektbudget är de viktigaste handlingarna för att styra projektet mot rätt resultat. Därför kommuniceras dessa med alla på veckomöte. Under veckomötet kommuniceras och diskuteras också eventuella avvikelser eller ändringar, leveranser mm. Målet är att projektets utmaningar alltid ska hanteras tillsammans med alla inblandade.

 

ARBETSMILJÖ

 

Arbetsmiljöfrågorna står på vår agenda varje dag. Vi har dem med oss under projektering och produktion. Vi arbetar med riskanalys/-bedömning/-åtgärder med produktionstidplanen som stöd.

Nödvändigt skydd, ronder, arbetsberedningar etc kopplas till den aktivitet då de uppkommer. En personlig genomgång av våra arbetsplatsrutiner görs med varje enskild person på arbetsplatsen. Vi har alltid krav på hjälm, skyddsskor och varselkläder. Handskar, skyddsglasögon och sele ska alltid finnas tillgängligt och användas vid behov. Ingen får arbeta från stege.

 

Ingen ska skadas eller slitas ut på våra projekt!

 

KVALITET OCH MILJÖ

 

Att rita och bygga rätt gör att det känns bra att vara byggare. Kvalitet är kul! Förutom att ha kunskap och alla system på plats arbetar vi alltid med duktiga besiktningsmän.

Vi tycker att miljöfrågor är viktiga. Oavsett om vår beställare vill bygga Svanenmärkt eller + energihus gör vi mer än gärna det.

 

Både kvalitets- och miljösäkring görs med samma systematik som arbetsmiljösäkringen – med produktionstidplanen som bas. Rätt aktiviteter ska göras vid rätt tidpunkt.

Risker identifieras och hanteras i god tid.

 

Tillsammans med platsorganisation identifierar vi de risker som finns och de arbets-beredningar, provtagningar och kontroller som måste göras. All kontroll samlas i en Total kontrollplan.

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

 

Aktörerna är många i ett byggprojekt och en fungerande kommunikation viktig.

Projektdokument förvaras på gemensamma projektplatser som alla deltagare under projektering och produktion har tillgång till.

Både vid projekteringsstart och produktionsstart hålls ”startmöten” där projektets intressenter samlas för total genomgång av projektet.

Under produktionen hålls veckomöten med all personal som finns på arbetsplatsen. Den närmaste veckans aktiviteter (inklusive leveranser, arbetsmiljörisker etc) gås igenom och tidplanen stäms av.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________