Agnes Nyström

 

Agnes Nyström

 

.

Arbetslivserfarenhet

2014-11-24 – 2015-03-27. Adm. arbetsledare, SSM Fastigheter AB (praktik)

Nyproduktions av bostäder – Kv. Rosteriet i Liljeholmen, 225 lägenheter, 4 lokaler, förskola, 2 pooler samt garage och förråd.

Bostadsutveckling med egna tjänstemän och inga egna hantverkare.

Arbetsuppgifter: Diverse tillvalsfrågor, delta och hålla i tillvalsmöte, materialkalkyl, anbudsunderlag, kundträffar, mängdning, kontakt med entreprenörer och leverantörer, varvschema mm.

2014-03-31 – 2014-06-05. Arbetsledare, JM AB (praktik)

Nyproduktion av bostäder – Kv Regementet i Viksäng, 46 hyresrätter och förråd.

Byggherre var Bostads AB Mimer (Västerås Stad).

Arbetsuppgifter: Utsättningar, mängdning av material, delta i bygg- och startmöte, genomföra skyddsronder tillsammans med skyddsombudet, skriva protokoll, ta emot leveranser av olika slag, förbereda returer av inhyrda maskiner och redskap, arbetsberedningar mm.

2006 – 2009. Ekonomi- och administrationsansvarig, Demolition Men AB

Byggföretag som sysslade med rivning, asbestsanering samt hålltagning.

De jobbade uteslutande mot företag.

Arbetsuppgifter: Fakturering, löpande bokföring, leverantörsreskontra, kundreskontra, löner, skattedeklarationer, avstämningar, periodiseringar, ta fram bokslutsunderlag mm.

Dessutom utformade jag företagets administrativa rutiner – rutiner för uppföljning och kontroll av utfört arbetet samt rutiner för att säkerställa hög kundnöjdhet.

1990 – 1998. Kontorist, RC Snabbservice AB.

Städbolag

Vi jobbade uteslutande mot hotell, restauranger och kontor.

Arbetsuppgifter: Vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett kontor, schemaläggning, löneberäkning, sammanställa och leverera bokföringsmaterial till bokföringsbyrån, mm.

Språk

Svenska, flytande

Spanska, modersmål

Engelska, mycket goda

 

Certifieringskurser – byggbranschen

2014-12-04 Ställningsbyggnad, upp till 9 meter (Stockholm Byggmästareförening)

2014-11-10. HLR, första hjälpen och krisstöd (Stockholm Byggmästareförening)

2014-10-14. Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U (Sveriges Byggindustrier)

2014-09-29. Heta Arbeten (Stockholm Byggmästareförening)

2013-12-06. Grundläggande fallskydd (Würth)

Utbildning

2015 - Pågår. Bygglovshandläggare, distans (Partille Kommun, vuxenutbildning)

2013 - 2015. Byggproduktionsledare (Hermods AB)

2001- 2005. Ekonomistyrning, Informatik mm (Mälardalens Högskola)

1998 – 2000. Samhällsvetenskapliga programmet, (Norra Västmanlands Utb.förbund) ekonomisk inriktning

Informationsmöte/seminarier - byggbranschen

2015-06-02. Personalliggare i byggbranschen (Byggbranschen i samverkan)

2014-11-21. Huvudentreprenörsansvar i Byggavtalet (Sveriges Byggindustrier)

2014-10-20. Utblick & inblick med BIM Alliance (BIM Alliance)

2014-09-23. Industribuller

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________